....Hvad er en levende by?..What is a living city?....

....Hvordan skaber vi den sammen?..How can we create it together?....

 
frontpage_master_NEW_LOW.gif
 
 

....Velkommen..Welcome....

....Små og store byer er rammer for de fleste menneskers hverdag, og det er afgørende, både for den enkelte og for samfundet, at de fungerer. At de er levende. Men nye tider og udfordringer kræver nye tilgange.

På baggrund af mange års forskning og praksis er vi overbeviste om, at en forudsætning for at skabe levende byer i fremtiden er en tilgang, hvor stedet som helhed er i centrum.  

Det betyder, at vi må skabe nye sammenhænge mellem tidligere adskilte dele. Vi må gentænke, hvordan vi bedst finansierer, udvikler og driver vores byer, herunder hvordan vi mødes, kommunikerer, handler og samarbejder på tværs. Samskabelse og medejerskab er nøgleord fra nu af, og en holistisk tilgang er vigtigere end nogensinde før.

..

Towns and cities form the backdrop for most people's everyday lives, and it is crucial for the individual and for society that they work. That they live.

 But new times and challenges require new approaches.

Based on many years of research and practice, we are convinced that a prerequisite for creating vibrant cities in the future is an approach where the place as a whole is at its core.

 This means that we need to create new relationships between previously separate parts. We need to reconsider how we best finance, develop and operate our towns and cities, including how we meet, communicate, act and collaborate across. Co-creation and co-ownership are key words from now on, and a holistic approach is more important than ever before.

....