Mens de offentlige ressourcer bliver færre, bliver kravene til byerne højere. De skal ikke bare være velholdte og trygge, men også interessante og karakterfulde.

Den nordiske forståelse af, at det kun er kommunen, der har ansvar for og mandat til at skabe attraktive byområder kan med fordel tænkes videre. Der skal nye partnerskaber mellem offentlige, private og civile aktører til, hvis potentialerne skal foldes helt ud.

Denne erkendelse er hverken ny eller dansk. I hele den vestlige verden har partnerskabsmodeller som Town Center Management og Business Improvement Districts gået deres sejrsgang i de sidste 45 år, og mange skaber fremragende resultater.

Erfaringen viser, at f.eks. Business Improvement Districts (BIDs) virker som katalysatorer for fremdrift og for engagement af private erhvervsdrivende og borgere. Nye visioner realiseres, og ydelserne sammentænkes, så værdiskabelsen mangedobles og alle får glæde af det.

 

LIVING CITIES. YOU CAN'T DO IT ALONE

Potentialet i offentligt/private partnerskaber og fornyet lokalt lederskab er stort!

Overalt er det erfaringen, at BIDs resulterer i mere liv, bedre byrum samt øget konkurrenceevne, kundestrøm og ejendomsværdi.

For private erhvervsdrivende og ejendomsindehavere ligger motivationen for at etablere BIDs i en erkendelse af, at en investering i omgivelserne er en investering i deres individuelle forretninger. For kommunen ligger motivationen i, at de får hjælp til projekter og ydelser, som de ikke selv har ressourcer til at levere.

Min research om Business Improvement Districts har medført, at ejendomsselskabet Jeudan A/S og Kvæsthusselskabet/Realdania i samarbejde med Københavns Kommune har taget initiativ til en omfattende belysning af emnet, hvor jeg har udarbejdet rapporten Business Improvement Districts i Danmark?


Se 3-minutters filmen: "Nye sammenhænge", som vandt 1.præmie i priskonkurrencen udskrevet af Arkitektforeningen og De Samvirkende Købmænd (april 2014). Filmen er lavet af arkitekt Lin Skaufel, købmand/konsulent Niels Lønborg Brandt og Julie Holck; det gjaldt om at komme med forslag til at skabe bæredygtige shoppingoplevelser i danske bymidter.