Stigende internethandel, en ny økonomisk situation og nye forbrugsmønstre som f.eks. collaborative consumption betyder, at spillereglerne for at drive butik har ændret sig. Døde facader har bredt sig i de fleste byer, og man forudser, at antallet af butikskvadratmeter vil blive væsentligt reduceret i de kommende år.

Mange frygter en fremtid med butiksløse byer og stille gader.

Men billedet er mere komplekst end som så og indebærer andet end døde facader, nemlig et potentiale for at skabe bedre, mere meningsfulde handelsoplevelser og dermed mere interessante og attraktive byer.

Det kræver nytænkning. Butikker, der ikke rykker sig, kan dreje nøglen om. Andre derimod går en spændende tid i møde. Det gælder om at skabe en sanselig, social og lærerig oplevelse, om at indgå i nye sammenhænge, om at levere en service ud over det sædvanlige og om at basere sin forretning på meningsfulde værdier.

Butikkernes værdi for den attraktive by skal erkendes og bruges strategisk. Deres evne til at fungere som mere end blot rum for varesalg skal udnyttes. Gode detailhandlere får byer til at hænge sammen, skaber lokal identitet, stolthed og relationer.

I dag er disse kvaliteter essentielle for en by. Og det er ikke nødvendigvis den butik, der kan betale den højeste leje, der giver mest værdi til området. Unikke handelsmiljøer kan gøre en verden til forskel både for ejendomsværdien, kundestrømmen, beboerne, turisterne og kommunens image generelt.

 

NO SHOPS, NO CITIES

LivingCities tager udgangspunkt i krydsfeltet mellem handel og byliv.  Butikker kan ikke skabe byer alene, men handel spiller en afgørende rolle for byens liv, og det vil den blive ved med, om end på en anden måde, også selv om forbrugsmønstrene ændrer sig.  Men det kræver forståelse for den ændrede situation og en gentænkning af det kommercielle rum og dets sammenhæng med det offentlige rum.


Hvordan handler vi i 2022?